V obci v minulosti bola najmä ochotnícka divadelná činnosť. Táto trvala až do 80. rokov minulého storočia. Divadelná ochotnícka činnosť sa rozvíjala najmä medzi školskými deťmi a mládežou. Zásluhu na tejto práci mali kňazi a miestny učitelia Michal Spišiak, Štefan Mlynárik a z občanov Július Mollek. Divadelníci boli známi nielen v obci, ale aj v okolí.

Aj po hudobnej stránke bola v obci zaujímavá práca. V obci existovala dychová hudba, ktorá účinkovala nielen pri náboženských podujatiach, ale aj na zábavách a iných kultúrno-spoločenských podujatiach. Žiaľ na prelome 50. - 60. rokov zanikla. Hudobné nástroje boli predané do Hrušova. V obci existovala cigánska ľudová kapela, v ktorej účinkovali bratia Suchý. Kapela bola známa nielen doma, ale aj v okolí. Žiaľ tieto hudby nenašli následníkov a zanikli. Z ľudových folklórnych skupín boli známi najmä betlehemci a v roku 1996 vznikol folklórny súbor Kolpašan, ktorý už nepracuje. V obci sa nachádza Miestna ľudová knižnica.

Pravidelnou udalosťou v obci je Púť z príležitosti Premenenia Pána začiatkom augusta.

Dobrovolný hasičský zbor v obci, má dlhú históriu, bol založený v roku 1926. V súčastnosti sa rozšírila hasičská skupina dobrovoľníkov o mládežnícky zbor "Dráčik ".

Ubytovanie v Banskom Studenci.

Tomuto čarovnému miestu sa proste nedá odolať Chalupa Zátišie.
Umenie na Trojici
Umenie na Trojici