Pokiaľ nepoznáte Banský Studenec, určite je dôležité vedieť, že celé katastrálne územie obce bolo v roku 1979 začlenené do Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Pre množstvo technických a kultúrnych pamiatok bolo v roku 1993 spolu s Banskou Štiavnicou a okolím zapísané na listinu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Región SITNO, ktorého je obec členom má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého priority vychádzajú z priorít jednotlivých obcí v ňom združených. Prioritami regiónu je najmä rozvoj v oblasti cestovného ruchu, s čím priamo súvisí vyhovujúci stav infraštruktúry vrátane dopravy a komunikácií.

Ubytovanie v Banskom Studenci.

Tomuto čarovnému miestu sa proste nedá odolať Chalupa Zátišie.
tajch Ottergrund a banskoštiavnická Kalvária
tajch Ottergrund a banskoštiavnická Kalvária